Szanowni Państwo


Ponad 30 lat temu w 1975 roku w Gorlicach na Podkarpaciu został założony zakład elektromechaniczny posiadający status własności państwa. Zakład elektromechaniczny ukierunkowany był na usługi dla powstających firm i dla ludności cywilnej. Zabezpieczał ówczesne zapotrzebowanie usług rynku rozwijającego się przemysłu lokalnego w zakresie remontu silników elektrycznych i sprzętu elektrycznego.

W okresie transformacji ustrojowo gospodarczej został przekształcony w Spółkę Cywilną pod nazwą Zakład Remontowy Maszyn Elektrycznych "ELEKTROMET". Wraz z prywatyzacją zakład podjął realizację rozwoju i restrukturyzacji Spółki, polegającą na rozszerzeniu profilu działalności, zakresu oferowanych usług, zdobywania nowych rynków zbytu oraz szeroko rozumianą restrukturyzację ekonomiczną. Po przejęciu zakładu przez prywatnych udziałowców firma "ELEKTROMET" pozyskuje coraz większe zaufanie klientów poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług potwierdzonych posiadanym certyfikatem zarządzania jakością opartym na wymogach norm międzynarodowych serii ISO 2000.

Wymownym dowodem uznania jakości świadczonych usług jest uzyskanie autoryzacji producentów maszyn elektrycznych oraz uzyskanie uprawnień do wykonywania remontów maszyn i urządzeń, budowy przeciwwybuchowej i chemicznej.

Firma "ELEKTROMET" - wprowadza w tym czasie nowe technologie oferowanych usług odpowiadające technologiom nowoczesnych zakładów produkujących maszyny elektryczne. Powiększa potencjał produkcyjny zaplecza technicznego.

W roku 2006 firma "ELEKTROMET" zostaje przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością , własności 2-ch udziałowców. W dalszym ciągu kontynuuje profil dotychczasowej działalności, korzystając z wieloletniego doświadczenia załogi, pozyskuje zaufanie firm zagranicznych - niemieckich i francuskich prowadząc działalność w naszym kraju.

Joomla Templates by Joomla51.com